7 грудня на Загальних зборах ГО «Національна асоціація медіаторів України» було прийнято Кодекс етики медіатора!

Метою Кодексу є встановлення етичних основ та стандартів діяльності медіатора задля забезпечення єдиних вимог до надання медіаторами якісних послуг (допомоги) з медіації в Україні.
Кодекс покликаний слугувати для медіатора етичним орієнтиром в його діяльності, сприяти поінформованості та кращому розумінню процедури медіації її учасниками і підвищенню довіри суспільства до медіації як ефективного способу альтернативного вирішення конфліктів (спорів).
Кодекс було розроблено в рамках діяльності ГО «Національна асоціація медіаторів України» ініціативною групою практикуючих медіаторів з різних регіонів України з урахуванням Європейського кодексу етики медіатора, зарубіжних стандартів і вітчизняної практики діяльності медіаторів.
Виконання та дотримання положень  Кодексу є обов’язковим для членів Національної асоціації медіаторів України та членів тих організацій та об’єднань медіаторів, що його визнають.
Кожен медіатор може добровільно визнати цей Кодекс, взявши на себе зобов’язання відповідально дотримуватись його положень та інформувати про дотримання цього Кодексу учасників  медіації.

Щиро вітаємо спільноту медіаторів із чималим кроком вперед!

І неймовірно дякуємо за надзусилля ініціаторам і розробникам Кодексу!

Завантажити текст у форматі PDF