Про медіацію

Медіація – вид переговорів за допомогою одного або кількох посередників (нейтральних осіб) з метою досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення.

Принципи медіації: 

 • Рівноправність сторін
 • Добровільність
 • Конфіденційність
 • Незалежність медіатора
 • Неупередженість медіатора

Переваги медіації

 • Економія часу
 • Зниження вартості процесу вирішення спору
 • Можливість впливати на результат
 • Конфіденційність процедури
 • Можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами
 • Можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому
 • Гарантія виконання рішення (у випадку успішної медіації)

Акти європейського співтовариства щодо медіації

 • —Директива 2008/52/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про деякі аспекти медіації у цивільних та господарських правовідносинах»
 • —Рекомендація REC(2001) 9 Комітету міністрів державам-членам стосовно альтернатив судовому вирішенню спорів між адміністративними органами влади та приватними особами
 • —Рекомендація № R (98) 1 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в сімейних справах
 • Рекомендація Rec (2002)10 Комітету міністрів державам-членам щодо медіації в цивільних справах
 • Рекомендація R (99) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам Ради, які зацікавлені в організації медіації у кримінальних справаДетальніше про деякі аспекти медіації можна прочитати у статтях
 • Ефективне управління конфліктами в IT компаніях 
 • Реєстри медіаторів: зарубіжний досвід 
 • Медіація в контексті права на свободу
 • Сімейна медіація
 • Відновне правосуддя